העריכה הלשונית יכולה להתבצע בכמה רמות: עריכה לשונית בסיסית, עריכה לשונית לשיפור הטקסט, עריכת עומק ועריכה לשונית הכוללת שכתוב.

סוגי עריכה לשונית

עריכה לשונית בסיסית

עריכה לשונית לשיפור הטקסט 

עריכת עומק

עריכה לשונית הכוללת שכתוב

בהמשך: פירוט סוגי העריכה השונים.

עריכה לשונית בסיסית 

 הקפדה על כללי הפיסוק 

פיסוק שגוי עלול להקשות את קריאת הטקסט ואת הבנתו, ואף לשנות את משמעות המשפט. לאחר העריכה הלשונית הטקסט יהיה נוח לקריאה ומשמעותו ברורה.  

הקפדה על כתיב מלא תקני

לרוב כותבים ללא ניקוד, ולכן עלול להיווצר קושי בקריאה. למשל: איך נקרא את המילה 'דבר'? דִּבֵּר, דָּבָר או דֶּבֶר? כדי להקל את הקריאה נכתוב בכתיב מלא, העושה שימוש באמות קריאה (א', ו', י', ה') במקום בסימני ניקוד. לאחר העריכה הלשונית הטקסט יהיה כתוב לפי הכללים לכתיב חסר הניקוד שקבעה האקדמיה ללשון העברית. 

האחדת מבנה הטקסט

צריך לדאוג להאחדת מבנה הטקסט ולשונו. לאחר העריכה הלשונית הטקסט יהיה מרשים ונעים לקריאה. 

הגהה

בעריכה הלשונית נבדקות שגיאות הקלדה ואיות. 

תיקוני לשון ותחביר

לאחר העריכה הלשונית הטקסט יהיה כתוב בשפה עברית תקנית. 

מניעת שיבוש מילים וניבים

לעתים קרובות נעשה שימוש שגוי בניבים במילים, במיוחד אם הן ממשלב לשוני גבוה. בעריכה הלשונית יתוקנו השיבושים. 

הפיכת המשפטים לברורים ולקריאים יותר  

לאחר עריכה לשונית משפטים מסורבלים יהיו פשוטים, מובנים ונוחים לקריאה. 

מניעת משפטים דו משמעיים

במקרים רבים נתקלים במשפטים שניתנים להבנה במספר אופנים. לאחר עריכה לשונית של הטקסט, כל משפט יובן באופן שלא ישתמע לשתי פנים.   

עריכה לשונית לשיפור הטקסט 

עריכה לשונית זו כוללת את העריכה הלשונית הבסיסית, בתוספת התערבות בסגנון הטקסט, בבהירותו ובלכידות שלו: 

הגדלת אוצר המילים

אוצר המילים של אדם מעיד על השכלתו ועל יכולתו להעביר (בכתיבה) ולקלוט (בקריאה) מסרים. בטקסטים שונים, בעיקר ספרותיים, כדאי לגוון ולהשתמש באוצר מילים רחב. מומלץ להתאים את אוצר המילים לקהל היעד. למשל: טקסט המיועד לילדים ישתמש באוצר מילים שונה מטקסט המיועד למבוגרים.  
בעריכה הלשונית ייעשה שימוש נכון במילים נרדפות, כדי למנוע חזרה רבה מדי על אותה מילה, וכדי ליצור טקסט המכיל אוצר מילים מגוון. 

אחידות המושגים החוזרים

בטקסט מדעי או טכני יש להקפיד על אחידות המושגים החוזרים בו. בעריכה הלשונית ייבחר המושג הרצוי, והוא זה שיחזור לכל אורך הטקסט.רחב. מומלץ להתאים את אוצר המילים לקהל היעד. למשל: טקסט המיועד לילדים ישתמש
באוצר מילים שונה מטקסט המיועד למבוגרים.  
בעריכה הלשונית ייעשה שימוש נכון במילים נרדפות, כדי למנוע חזרה רבה מדי על אותה מילה, וכדי ליצור טקסט המכיל אוצר מילים מגוון. 

שינוי סדר המילים במשפט

סדר המילים במשפט ישפיע על משמעותו, או על ההדגשים הרצויים בו.
לאחר העריכה הלשונית יעבירו המשפטים את המסר הרצוי במדויק.  

חלוקה נכונה לפסקות

בעריכה הלשונית ייבדק הרצף הרעיוני ההגיוני בכל פסקה, ותהיה הקפדה על מעבר לפסקה חדשה כאשר מגיעים לרעיון חדש. 

עריכת עומק 

עריכה לשונית זו כוללת את העריכה הלשונית הבסיסית ואת העריכה הלשונית לשיפור הטקסט, בתוספת התערבות בתוכן הטקסט. בעריכה הלשונית ייבדק הרצף הרעיוני ההגיוני בכל פסקה, ותהיה הקפדה על מעבר לפסקה חדשה כאשר מגיעים לרעיון חדש. 

בדיקת דיוק הטקסט ובהירותו

השמטת התפל והתמקדות בעיקר

מיקוד הטקסט כדי שיעביר את המסר בצורה הטובה ביותר

הקפדה על סדר רעיונות הגיוני

בדיקה של החלוקה לסעיפים, של הכותרות ושל תתי הכותרות. 

עריכה לשונית הכוללת שכתוב  

כתיבת הטקסט מחדש, כך שיהיה קולח וברור.

בישראל גרים אנשים רבים שעברית אינה שפת אמם, ובכל זאת הם נדרשים לכתוב טקסטים בעברית. במקרים כאלה הטקסט המקורי כתוב כל כך גרוע, שאין טעם לערוך בו תיקונים, ולכן נדרש שכתוב של הטקסט.

נייד: 052-8011364
משרד: 04-9952223
E-mail: nur.shai@gmail.com