המתרגם האנושי בודק, חושב ומפעיל שיקול דעת. הוא קולט את רוח הטקסט ולא רק את המילה הכתובה פשוטה כמשמעותה.

מה רע בתרגום מחשב? 

בתרגום גוגל ותוכנות דומות לו מתקבל משפט לא הגיוני ולא תקני בעברית, שכן התרגום נעשה לפי המילים הבודדות בלבד. לא נלקחות בחשבון מילות היחס, מילות החיבור, סמיכויות וכדומה. אין שיקול דעת בבחירת המילים המתאימות. 

למשל, אם למילה מסוימת יש משמעויות אחדות או במקרים שבהם המילים הנרדפות אינן שוות ערך לחלוטין.  

המתרגם האנושי בודק, חושב ומפעיל שיקול דעת. הוא קולט את רוח הטקסט ולא רק את המילה הכתובה פשוטה כמשמעותה.

לפרטים נוספים: ראה תשובה לשאלה: האם כל אחד יכול לתרגם?

נייד: 052-8011364
משרד: 04-9952223
E-mail: nur.shai@gmail.com