עריכה לשונית 

עריכה לשונית של כל סוגי הטקסטים, התמחות בטקסטים מדעיים ואקדמיים. 

טקסט ערוך היטב יאפשר למחברו להשיג בצורה הטובה ביותר את מטרתו, כגון: העברת מסר ברור, ציון גבוה, סיכויי פרסום, לקוחות פוטנציאליים.    

שיפור הטקסט בכמה רמות: 

   •  הגהה
   •  פיסוק ותיקוני לשון
   •  כתיב מלא תקני
   •  שיפור אוצר המילים והתחביר
   •  האחדת מבנה הטקסט
   •  שכתוב מוחלט של הטקסט

 התוצר הסופי הוא טקסט שכתוב בשפה ברורה, שכל חלקיו מלוכדים היטב ושהמסר שלו ברור.

סוגי עריכה לשונית

סוגי טקסטים לעריכה לשונית

 Editing Hebrew Texts

 

נייד: 052-8011364
משרד: 04-9952223
E-mail: nur.shai@gmail.com